Zdravie a starostlivosť

Táto časť je venovaná všetkým tým, ktorí sa chcú viac dozvedieť o zdrvotnej stránke chovu československého vlčiaka, o spôsobe starostlivosti o sučku, hlavne pre chovateľov o háraní, párení, gravidite, o odchove šteniat a tiež o výžive vlčiaka ako takého.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak