Zápisnice

Zápisnica zo schôdze výboru 11.3.2012

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 11. marca 2012 v Trnave.

Zápisnica zo schôdze výboru 19.2.2012

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 19.2.2012 v Topoľčiankach.

Zápisnica z členskej schôdze 5.8.2011

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 5. augusta 2011 v Hrabušiciach-Podlesku.

Zápisnica zo schôdze výboru 13.2.2011

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 13. februára 2011 vo Varíne.

Zápisnica zo schôdze výboru 7.5.2011

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 7. mája 2011 v Šamoríne.

Zápisnica zo schôdze výboru 6.2.2010

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 6. februára 2010 v Trnave.

Zápisnica z členskej schôdze 13.8.2010

Zápisnica z  členskej schôdze, ktorá sa konala 13. augusta 2010 v Belianskej doline - chata Havranovo.

Zápisnica zo schôdze výboru 5.12.2009

Zápisnica zo schôdze výboru, ktorá sa konala 5. decembra 2009 v Bratislave.

Stránky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak